SLUŽBY Drevo-Rec Recycling s.r.o.

Udržateľná práca, ktorá zabezpečuje zdroje. Drevo je mimoriadne dôležité v slovenskom priemysle a aj v európskom porovnaní je rakúsko vedúcou krajinou v drevárskom priemysle.

V priemyselných a obchodných podnikoch, ako sú drevostavby, výroba nábytku a pod., sa vo veľkej miere využívajú prírodné suroviny – drevo. To samozrejme znamená aj to, že pri spracovaní vzniká veľa odpadového dreva a zvyškového dreva.

Spoločnosť Drevo-Rec sa stará o likvidáciu týchto zásob dreva a zabezpečuje nový, užitočný recyklačný cyklus. To prispieva k pridanej hodnote a chráni životné prostredie.

Recyklácia odpadového dreva

 

RECYKLÁCIA DREVA

Mobilné a flexibilné spracovanie odpadového dreva.

 

BIOMASA

Biomasa z odpadu s vysokým obsahom dreva.

 

LOGISTIKA

Dodržiavanie termínov vďaka vlastným kamiónom a veľkej skladovej ploche.

ODPADOVÉ DREVO hovorí rozumne

Existujú rôzne skupiny odpadového dreva. Ďalšie slová alebo použitie je od seba prísne oddelené:

Materiál pre recyklovaného dreva

Odpadové drevo, ktoré posiela na recykláciu.

Napríklad drevotrieskové a OSB dosky, palety, drevený nábytok, drevené obaly atď.

Tepelné odpadové drevo

Odpadové drevo, ktoré sa spaľuje.

Napríklad okná / okenné rámy, dvere / zárubne, impregnované a inak upravené drevo zvonku.

Odpad z biomasy

Rez stromov a kríkov, podpníky, naplavené drevo.

Nebezpečné drevné odpady

Nebezpečné drevo ako železničné podvaly, drevené stĺpy a pod.

Vďaka našej vnútropodnikovej logistike zbierame odpadové drevo priamo z miesta, kde sa vyrába. Potom sa triedi, triedi a spracovávajú podľa prísnych smerníc v súlade s platnou vyhláškou o recyklácii dreva. Potom ho prenesieme tam, kde sa dá znova použiť. Týmto spôsobom zabezpečujeme zmysluplný, obnovený cyklus využitia odpadového dreva.

ZMYSLUPLNÝ RECYKLAČNÝ CYKLUS – silní partneri

Úzka spolupráca s našimi partnerskými spoločnosťami zabezpečuje hladký a úsporný proces. Efektívne a šetriace zdroje – Drevorec je priekopníkom, pokiaľ ide o udržateľnosť.