MY pre životné prostredie

Nesieme zodpovednosť za životné prostredie. Veľký dôraz kladieme na navrhovanie našich pracovných procesov a postupov vo všetkých oblastiach spôsobom, ktorý šetrí zdroje a je šetrný k životnému prostrediu. V neposlednom rade prispievame k trvalo udržateľnému využívaniu environmentálnych zdrojov našou hlavnou činnosťou – rozumným opätovným využívaním starého a zvyškového dreva

ZELENÁ MYŠLIENKA vedie našu prácu

  • Ak sa čerstvé drevo nahradí recyklovaným drevom , CO² sa viaže dlhšie a nedostáva sa tak rýchlo do atmosféry. Výsledkom je, že stopa CO² je nižšia, ak sa namiesto čerstvého dreva použije recyklované drevo. Keďže odpadové drevo pre drevotrieskový priemysel zodpovedajúcim spôsobom pripravujeme, zabezpečujeme pre tento proces potrebný základ.
  • Všetky naše stroje sú vždy vyberané z hľadiska životného prostredia. Náš veľmi dobre vyškolený odborný personál realizuje, kontroluje a monitoruje všetky činnosti súvisiace so spracovaním a zabezpečuje dodržiavanie prísnych enviromentálnych smerníc.
  • Prechádzame na bezpapierovú kanceláriu. Digitalizácia pokračuje vo všetkých oblastiach, aby sa práce mohli vykonávať efektívne a spôsobom, ktorý šetrí zdroje.
  • V spolupráci s našimi partnerskými spoločnosťami dbáme na čo najkratšie trasy a rozumnú deľbu práce pre prácu šetrnú k životnému prostrediu.